Agenda

  • 10 oktober 2018
    • Workshop VND netwerk , binnen Vlaanderen en Nederland samen optrekken in het Toekomstig cohesiebeleid van Europa.
  • 07 november 2018
    • VNDelta conferentie Rotterdam
  • 10 december 2018
    • Stuurgroep Bergen op Zoom