Provincie Zeeland

Zeeland_logo_kleur_rgb.jpg

De Oosterschelde en de Westerschelde doorkruisen de Provincie Zeeland, die is gelegen in het zuid-westen van Nederland. Zeeland wordt begrensd door de Noordzee in het westen, de provincie Zuid-Holland naar het noorden, de provincie Noord-Brabant in het oosten en de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen in het zuiden. De provincie bestaat uit de voormalige eilanden Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren. Zeeuws Vlaanderen is het zuidelijk deel van het Westerscheldebekken, een eveneens laaggelegen gebied van kleipolders dat aansluit bij Vlaanderen en de Vlaamse kustvlakte. Middelburg is de hoofdstad van de provincie Zeeland. In de loop der eeuwen, heeft het "gezicht" van Zeeland vorm gekregen door zee en wind. De bevolking van Zeeland heeft altijd de gelederen gesloten in het grimmige gevecht tegen de zee - tegelijkertijd vriend en vijand.

Na een bloeiende periode in de 16de en 17de eeuw, stevende Zeeland langzaam af op een economische stilstand. De provincie kende een duidelijke economische heropleving in de jaren 1960, en Zeeland is vandaag een actieve en nog ongerepte provincie. De indrukwekkende infrastructurele werken van het Deltaplan, begonnen na de overstromingen van 1953, zijn wereldberoemd. Haar zandstranden en grote meren maken Zeeland een favoriete bestemming voor vakantiegangers en watersportliefhebbers.

Meer informatie over de provincie Zeeland: 

Bevolking
In 2009 telde de Provincie Zeeland 380.000 inwoners, op een oppervlakte van 2.932 vierkante kilometer, waardoor deze provincie de dunst bevolkte regio is van de hele Mainport Delta.

Economie
De provincie Zeeland is van oudsher een agrarische provincie. In 1959 kreeg het gebied de status van "ontwikkelingszone". Grootschalige industriële activiteit werd aangetrokken, en niet-agrarische activiteiten begonnen de bovenhand te krijgen in deze provincie. De havengebieden van Vlissingen en Terneuzen zijn uitgegroeid tot belangrijke centra van economische groei. Gezien de geografische positie van Zeeland, is het niet verwonderlijk dat recreatie en toerisme zo’n prominente plaats innemen in de lokale economie.

De werkloosheid in Zeeland is opvallend laag in vergelijking met het Nederlandse en het Europese gemiddelde en kent vrijwel het laagste cijfer in de RSD-regio.

Meer sociaal-economische cijfers en de recente statistieken zijn te vinden op: CBS.

Infrastructuur
De provincie Zeeland is sinds geruime tijd ontsloten voor alle vormen van verkeer. Bruggen, tunnels en veerdiensten zorgen ervoor dat de eens geïsoleerde eilanden nu gemakkelijk te bezoeken zijn. De Westerscheldetunnel verbindt sinds 2003 Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland. De provincie is ook goed geïntegreerd in het spoorwegennet. Zoals kan worden verwacht, zijn ook waterwegen en kanalen van groot belang voor de economische activiteiten in Zeeland. De belangrijkste waterweg is de Westerschelde, de belangrijkste toegangspoort tot Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen en Gent. Er zijn ook vier andere grote kanalen: het Schelde-Rijn kanaal, het Kanaal Gent-Terneuzen, het kanaal door Walcheren en het kanaal door Zuid-Beveland.

Weblinks: Provincie Zeeland