Provincie Oost-Vlaanderen

pov-logo-rgb.png

Oost-Vlaanderen is letterlijk en figuurlijk een knooppunt. In letterlijke, geografische zin bevindt de provincie zich op het snijpunt van verschillende multimodale transportmogelijkheden. In figuurlijke zin zet de provincie erg in op de kruisbestuiving tussen hoger onderwijs, onderzoekscentra en de bedrijfswereld. Dit maakt Oost-Vlaanderen tot een uitmuntende kennisregio en een logistieke topregio.

Oost-Vlaamse economie

Oost-Vlaanderen kan terugvallen op een wijd vertakt netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waarin toegepaste en theoretische kennis, alsook managementvaardigheden continu worden overgedragen en verdiept. Dit betekent dat de provincie beschikt over een aanzienlijk aantal hoogopgeleide werknemers met zeer uiteenlopende specialisaties. Deze kennisinstellingen werken intensief samen met de bedrijfswereld; waardoor Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol speelt in sectoren als ICT, biotechnologie en nieuwe materialen. Niet toevallig is de Bio Base Europe Pilot Plant in Oost-Vlaanderen gevestigd en ontwikkelt zich een Cleantech cluster in de regio rond North Sea Port. Ook meer traditionele sectoren zoals de zorgsector, de textielindustrie en de sierteelt speuren actief naar innovatieve ontwikkelingen. Door haar ligging, en de fusie tussen de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent, zet Oost-Vlaanderen meer dan ooit in op grensoverschrijdende samenwerking.

Smart logistics in Oost-Vlaanderen

Dankzij de geografische ligging en de uitstekende ontsluiting is ook de logistieke sector een van de motoren van de Oost-Vlaamse economie. Oost-Vlaanderen verbindt Europa met de wereld. Twee zeehavens – het Gentse havengebied van North Sea Port en de Waaslandhaven op de linkeroever van de Schelde -  zorgen voor een invoer van goederen uit alle hoeken van de wereld en voorzien in goedkope exportmogelijkheden voor Europese bedrijven. De havens vinden aansluiting met multimodale transportkanalen. Zo bevindt Oost-Vlaanderen zich niet alleen op het kruispunt van twee Europese autosnelwegen, is het ook een binnenvaartknooppunt, beschikt het over een uitgebreid spoornetwerk en ligt het dichtbij verschillende regionale en internationale luchthavens. Naast deze moderne infrastructuur zorgen de innovaties in de logistieke sector dat Oost-Vlaanderen een voorloper is op gebied van smart logistics. Door innovaties in de toeleveringsketens, intelligentere timing en een betere coördinatie tussen de verschillende belanghebbenden worden substantiële efficiëntiewinsten geboekt. Dit voorbeeld illustreert hoe synergiën tussen de onderzoekswereld en het bedrijfsleven leiden tot een performante en duurzame economische ontwikkeling. 

Economisch beleid stopt niet aan de provinciegrenzen. Op deze reden zet het provinciebestuur zich elke dag in voor samenwerking over grenzen heen, met onze buren in Nederland, en internationalisering binnen en buiten Europa.


Meer informatie over de provincie Oos-Vlaanderen:

Ondernemen

Internationale samenwerking

Publicaties Oost-Vlaamse economie