Haven Zeebrugge

zeebrugge.jpeg

De haven van Zeebrugge is een jonge zeehaven met een moderne havenuitrusting geschikt voor de grootste schepen. De huidige structuur van de haven dateert slechts van 1985.

De opkomst van de roll-on/roll-off-technieken. de containerisering en de schaalvergroting van de schepen overtuigden de Belgische regering in de jaren ’70  tot de grootschalige uitbouw van de kusthaven tot een diepzeehaven.

Een uitgestrekte voorhaven, een nieuwe zeesluis met toegang naar een achterhaven, gaf Zeebrugge in de daarop volgende jaren nieuwe impulsen. De totale goederenoverslag verdrievoudigde bijgevolg van 14 miljoen ton in 1985 tot 47 miljoen ton in 2011.

De haven van Zeebrugge is een snelle groeier in de rij van havens van Le Havre tot Hamburg, die samen jaarlijks meer dan een miljard ton goederen behandelen. Zo goed als alle producten die de consument in de winkelrekken vindt, transiteren via deze havens. Zeebrugge is in amper enkele decennia uitgegroeid tot een prominente toegangspoort tot de Europese markten.

Zeebrugge heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige haven. De focus ligt niet enkel op Europese roll-on/roll-off-trafieken. De kusthaven is ook belangrijk voor intercontinentaal (container)verkeer, containerfeedertrafieken, conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst voor het verkeer van nieuwe wagens. In dit segment bekleedt Zeebrugge zelfs de leiderspositie in de wereld. De eenheidsladingen, zijnde roro en containers, maken maar liefst drie vierden uit van de totale goederenoverslag.

Zeebrugge is een diepzeehaven en garandeert voldoende waterdiepte in de toegangsgeul naar de voorhaven en langs de kaaien, waardoor de steeds groter wordende containerschepen te allen tijde kunnen geladen en gelost worden. Deze competitieve troef maakt dat de grootste rederijen ter wereld Zeebrugge op hun vaarschema staan hebben. Ook enkele wereldvermaarde containeroperatoren hebben hier aanzienlijk geïnvesteerd in havenuitrusting.

Door het scala aan intra-Europese en intercontinentale diensten en de goede hinterlandverbindingen, is Zeebrugge uitermate geschikt voor internationale bedrijven die hun Europese of wereldwijde distributie van hieruit willen organiseren. Een groot aantal bedrijven hebben reeds geïnvesteerd in logistieke centra, waar zij waarde aan hun ladingen toevoegen alvorens ze te verdelen in Europa.

Zeebrugge groeide uit van een pure doorvoorhaven naar een logistiek platform. De rol van Zeebrugge voor de regionale economie groeit. Vandaag hebben maar liefst 28.000 mensen een job die ze rechtstreeks of onrechtstreeks te danken hebben aan de haven.

Zie ook www.portofzeebrugge.com