Haven Rotterdam

www.portofrotterdam.jpeg
De haven van Rotterdam
Rotterdam is één van de belangrijkste havens van Europa. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. Rotterdam is één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. De overslag is jaarlijks zo'n 430 miljoen ton en daarmee is de haven verreweg de grootste in Europa.
Rotterdam dankt zijn positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, de achterlandverbindingen en de vele bedrijven en organisaties, die in en voor het haven- en industriegebied actief zijn. De haven van ligt direct aan de Noordzee. 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen de allergrootste zeeschepen hier zonder restricties terecht. De maximale diepgang van de haven is 24 meter (75 voet), Rotterdam kent bovendien geen sluizen. De vele maritieme dienstverleners staan garant voor snelle turnaround-tijden.

Het haven- en industriegebied strekt zich uit over een lengte van 40 kilometer en meet circa 10.500 ha (exclusief Maasvlakte 2). Bedrijven vinden hier alle denkbare faciliteiten voor overslag, distributie en industrie. Ook is veel aanvullende dienstverlening beschikbaar. Door de omvang van de activiteiten biedt de haven belangrijke schaalvoordelen.

Meer dan 500 lijndiensten verbinden Rotterdam met wereldwijd ruim 1.000 havens. Veel van de wereldwijd opererende containerlijndiensten doen met hun schepen slechts een beperkt aantal Europese havens aan. Rotterdam is er daar één van, vaak als eerste en/of laatste aanloophaven in Europa. De Europese markt is vanuit Rotterdam bereikbaar via vijf concurrerende modaliteiten: weg, spoor, binnenvaart, kustvaart (short sea / feeder) en pijpleiding. Goederen die 's morgens in Rotterdam arriveren, zijn nog dezelfde dag in bijvoorbeeld Duitsland, België, Frankrijk of Groot-Brittannië. Een van de grootste voordelen van Rotterdam is de ligging aan de monding van de rivieren Rijn en Maas. Hierdoor is tot diep in Europa efficiënt en voordelig vervoer per binnenvaartschip mogelijk.

Meer info over de haven van Rotterdam:
www.portofrotterdam.com
http://www.portofrotterdam.com/nl/Over-de-haven/Pages/default.aspx

Havenbedrijf Rotterdam
Het Havenbedrijf Rotterdam versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Wij zijn beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. En dus investeren we in de ontwikkeling van het bestaand havengebied, nieuwe haventerreinen (Maasvlakte 2), openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart. Samen met onze partners richten wij ons op een veelzijdige, duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het Havenbedrijf Rotterdam investeert continu in uitbreiding en verbetering van de dienstverlening. Het meest in het oog springende project is de aanstaande aanleg van Maasvlakte 2, een nieuw haven- en industriegebied in de Noordzee.

Thema’s
Door alle kernactiviteiten heen spelen de komende jaren drie cruciale thema’s: Ruimte voor groei, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Veiligheid.

Meer informatie over het Havenbedrijf:
www.portofrotterdam.com 
http://www.portofrotterdam.com/nl/Havenbedrijf/Pages/default.aspx

Jaarverslagen Havenbedrijf Rotterdam:
http://www.portofrotterdam.com/nl/Havenbedrijf/financien/Pages/jaarverslagen.aspx

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven:
Havenbedrijf Rotterdam: 1.200 werknemers, omzet ca. € 500 miljoen. 
www.portofrotterdam.com

Havengebied: ca. 10.500 ha (waarvan 5.000 ha bedrijfsterreinen, 5.500 ha water en (spoor)wegen, leidingstroken en groen). De haven wordt door de aanleg van Maasvlakte 2 20% groter.
Lengte havengebied is ca. 40 km.

Directe werkgelegenheid: ruim 90.000 arbeidsplaatsen. Goederenoverslag: ruim 430 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 34.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen per jaar.
 
Weblinks:
Havenbedrijf Rotterdam
Deltalinqs
Rotterdam Port Promotion Council