Haven Moerdijk

logo_port_of_moerdijk.jpg

Haven- en industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen aan het Hollands Diep. Het is de vierde grote zeehaven van Nederland en de haven die het meest landinwaarts gelegen is.

De centrale ligging in Moerdijk tussen Rotterdam en Antwerpen biedt vele mogelijkheden om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder te transporteren naar het Europese achterland. Een toplocatie door de optimale ontsluiting van snelwegen, spoorverbindingen en water. Daarnaast beschikt het terrein ook over een internationale ondergrondse buisleidingenstraat.

Het haven- en industrieterrein kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen. De totale oppervlakte beslaat ruim 2600 hectare, waarvan zo’n 1300 hectare bestemd is voor bedrijfshuisvesting. Het terrein is verdeeld in vijf deelgebieden; Industrial Park, Ecopark, Seaport, Tradepark & Distriboulevard en Servicepoint. Er zijn meer dan 400 bedrijven gevestigd. Deze industriële bedrijven, handelsondernemingen, zakelijke dienstverleners, havenbedrijven, logistieke dienstverleners en transporteurs vormen tezamen een actief en veelzijdig economisch cluster.

Het Havenschap Moerdijk is ontwikkelaar, beheerder en exploitant van het haven- en industrieterrein en vervult een spilfunctie bij de contacten tussen gevestigde bedrijven, overheden en andere organisaties. Het havenschap ziet erop toe dat de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van haven- en industrieterrein Moerdijk nu en in de toekomst gewaarborgd worden.

De haven van Moerdijk is bereikbaar voor zeeschepen in ongeveer 3,5 uur varen vanaf de Noordzee via de Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Dordtse Kil en Hollands Diep. De vaarweg naar Moerdijk is vrij van sluizen. Binnenvaartschepen kunnen via een wijd vertakt vaarwegennet Moerdijk bereiken via onder andere de Rijn, de Maas, de Schelde, het Volkerak, het Haringvliet en diverse kanalen. Moerdijk ligt in het Trans Europese Netwerk van vaarwegen en is hierdoor een ideale uitvalbasis. Vanaf Moerdijk is het naar Antwerpen ongeveer drie uur varen.

Feiten en cijfers:
In 2014 heeft de haven van Moerdijk een overslag van bijna 17 miljoen ton gerealiseerd. Hiervan was ruim 11 miljoen ton afkomstig vanuit de binnenvaart en bijna 6 miljoen ton uit de zeevaart. Dit alles komt neer op 13.209 schepen die de haven van Moerdijk hebben aangedaan; zo’n 11.606 binnenvaartschepen en 1603 zeeschepen.

Kijk voor meer informatie over het haven- en industrieterrein Moerdijk op http://www.havenschapmoerdijk.nl.

Haven- en industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen aan het Hollands Diep. Het is de vierde grote zeehaven van Nederland en de haven die het meest landinwaarts gelegen is.

De centrale ligging in Moerdijk tussen Rotterdam en Antwerpen biedt vele mogelijkheden om goederen van en naar Nederland te vervoeren en van hieruit verder te transporteren naar het Europese achterland. Een toplocatie door de optimale ontsluiting van snelwegen, spoorverbindingen en water. Daarnaast beschikt het terrein ook over een internationale ondergrondse buisleidingenstraat.

Het industrieterrein kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen. De totale oppervlakte beslaat ruim 2400 hectare, waarvan 1100 hectare bestemd is voor bedrijfshuisvesting. Het terrein is verdeeld in vijf deelgebieden; Industrial Park, Ecopark, Seaport, Tradepark & Distriboulevard en Servicepoint. Er zijn meer dan 400 bedrijven gevestigd. Deze industriële bedrijven, handelsondernemingen, zakelijke dienstverleners, havenbedrijven, logistieke dienstverleners en transporteurs vormen tezamen een actief en veelzijdig economisch cluster.

Het Havenschap Moerdijk is ontwikkelaar, beheerder en exploitant van het haven- en industrieterrein en vervult een spilfunctie bij de contacten tussen gevestigde bedrijven, overheden en andere organisaties. Het havenschap ziet erop toe dat de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van haven- en industrieterrein Moerdijk nu en in de toekomst gewaarborgd worden.

De haven van Moerdijk is bereikbaar voor zeeschepen in ongeveer 3,5 uur varen vanaf de Noordzee via de Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Dordtse Kil en Hollandsch Diep. De vaarweg naar Moerdijk is vrij van sluizen. Binnenvaartschepen kunnen via een wijd vertakt vaarwegennet Moerdijk bereiken via onder andere de Rijn, de Maas, de Schelde, het Volkerak, het Haringvliet en diverse kanalen. Moerdijk ligt in het Trans Europese Netwerk van vaarwegen en is hierdoor een ideale uitvalbasis. Vanaf Moerdijk is het naar Antwerpen ongeveer drie uur varen.

Feiten en cijfers:
In 2011 heeft de haven van Moerdijk een overslag van meer dan 21,7 miljoen ton gerealiseerd. Hiervan was 15 miljoen ton afkomstig vanuit de binnenvaart en ruim 6,7 miljoen ton uit de zeevaart. Ten opzichte van 2010 was dit een groei in de overslag van ruim 16%. Dit alles komt neer op meer dan 15.000 schepen die de haven van Moerdijk hebben aangedaan; 13.000 binnenvaartschepen en 2000 zeeschepen.

Kijk voor meer informatie over het haven- en industrieterrein Moerdijk op http://www.havenschapmoerdijk.nl.