Haven Antwerpen

portofantwerp.jpeg
Verschepen via de Antwerpse haven betekent verschepen via een van de belangrijkste havens van de wereld. Antwerpen is een kruispunt van globale supply chains die lopen via de meest uiteenlopende bestemmingen. Om deze rol voluit te kunnen spelen heeft Antwerpen een internationaal netwerk aan relaties uitgebouwd waardoor supply chain regisseurs, maritieme en logistieke dienstverleners en havens altijd met uiteenlopende vragen terecht kunnen bij de juiste experts.

Antwerpen is een belangrijke transit- en doorvoerhaven in Europa: meer dan 300 lijndiensten naar 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde snelle en betrouwbare verbindingen. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks 180 miljoen ton internationale maritieme lading waardoor het de tweede grootste haven van Europa is.

De centrale ligging van Antwerpen betekent een vitale link tussen ’s werelds grootste maritieme routes enerzijds en de enorme producenten- en consumentengebieden in Europa anderzijds. Geen enkel andere buurhaven kan zo ver inland miljoenen tonnen behandelen. Door de congestievrije netwerken te combineren met een hoge productiviteit en met jarenlange expertise, is de Antwerpse haven dé uitgelezen keuze voor een grote variëteit van lading en biedt ze de diensten die een wereldhaven waardig zijn.

Transport van en naar de haven
De Antwerpse haven beschikt over een uitstekende infrastructuur om alle soorten transporten en goederen te ontvangen. Geen enkele andere haven ligt bovendien zo centraal in Europa als Antwerpen, wat het transport naar consumenten gemakkelijker, duurzamer, efficiënter en daarmee goedkoper maakt. Dat transport verloopt via diverse modi.

Maritieme en logistieke diensten
Het belang van het integreren met wereldwijde supply chains neemt voor havens alsmaar toe. Om hier aan te voldoen biedt de Antwerpse haven de meest uitgelezen maritieme en multimodale troeven. Dankzij de productieve overslag, de enorme opslagcapaciteit en het divers aanbod aan toegevoegde waarde-diensten fungeert de Antwerpse haven als de “supermarkt” van Europa waar alle producten een gespecialiseerde opvang en transport vinden.

Verschepingsvormen
De Antwerpse haven is een polyvalente haven. Van containers, over vloeibaar massagoed, droog massagoed, rollend materieel tot breakbulk: de meest diverse goederen worden er op maat gelost, geladen, opgeslagen en behandeld. De combinatie van hooggeschoolde werkkrachten en de modernste behandelingstechnieken staan waarborg voor hoge productiviteit, kwaliteit en uitstekende dienstverlening.

Links:
www.portofantwerp.com
Jaarverslag 2010
Duurzame haven

Kerncijfers en statistiek

Algemene maritieme trafiek 2011     187,1 miljoen ton
Droge bulk 19 miljoen ton 
Vloeibare bulk 46 miljoen ton
Containers 8.664.243 TEU 
Containers 105,1 miljoen ton
Roro 4,2  miljoen ton
Stukgoed 12,7 miljoen ton