Hier vindt u alvast alle presentaties van onze conferentie van 7 november 2014. Een verslag van deze dag volgt later.

Presentatie totaal Deel1 voormiddag.pdf
Pesentaties totaal Deel2 namiddag.pdf

 1. Het traditionele hinterland van de Delta onder druk – Bart Kuipers en Thierry Vanelslander Universiteiten van Rotterdam en Antwerpen
 2. Het traditionele hinterland onder druk? – Kevin Lyen Rebelgroup
 3. TEN-T: nieuwe ontwikkelingen op de corridors van belang voor de VNDelta – Catherine Trautmann EU-Commissie
 4. Ten-T: nieuwe ontwikkelingen op de corridors van belang voor de VNDelta – Marc Vanderhaegen EU-Commissie
 5. Visie vanuit Noordrijn-Westfalen/Duisport op de VNDelta – Steve Declercq Duisport Agency
 6. Visie van een ondernemer uit de VNDelta – Jan Debaillie  Ardo Group
 7. Geconditioneerd vervoer per spoor tussen Europa en Kazachstan/China – Edwin Moehlig Rail & Sea
 8. Duurzame logistiek van Bavaria – Fred Hooft Bavaria
 9. Containertrein Gent – Mortara – Martijn Elbers Shuttlewise
 10. Duurzame goederenstromen van Unilin via spoor en water – Frank Meire Unilin
 11. Waarom nog lege kilometers – Fred Compeer Kloosterboer Container Logistics
 12. Groen en fruit over het water – Peter Verbaas Frugi Venta


Stellingen Rapport algemeen.pdf
Stellingen Rapport algemeen grafieken.pdf
Stellingen Rapport doelgroepen.pdf

Moderator  Kathleen Cools

09.30  ONTVANGST

10.00

WELKOM EN OPENING
Jean de Bethune, Gedeputeerde voor economie en streekontwikkeling en externe relaties Provincie West-Vlaanderen, en voorzitter Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij W-VL

10.10

HET TRADITIONELE HINTERLAND VAN DE DELTA ONDER DRUK
Bestaande en potentiële hinterland/marktgebieden van de VL-NL Delta, specifieke zoom op de buurlanden, trends, ontwikkelingen en uitdagingen.
Dr. Bart Kuipers, Director Business Development and Relations Erasmus Smart Port Rotterdam
Prof. dr.
Thierry Vanelslander, Onderzoeksleider Departement Transport en Ruimtelijke Economie Universiteit Antwerpen
Kevin Lyen, Senior Consultant RebelGroup

 10.45

TEN-T : NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DE CORRIDORS VAN BELANG VOOR DE VL-NL DELTA
Hoe komen de ontwikkelings- en investeringsplannen voor de Europese corridors tot stand? Wat zijn de prioriteiten en de eerste conclusies n.a.v. de updates, van belang voor de VL-NL Delta?
Catherine Trautmann, Coördinatrice voor de Corridor Noordzee-Oostzee

Marc Vanderhaegen, Team leader, Eenheid Havens en Binnenvaart, Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer, Europese Commissie

 11.20

DEBAT OVER CONCLUSIES HINTERLAND EN TEN-T
Dr. Bart Kuipers
, Director Business Development and Relations Erasmus Smart Port Rotterdam
Prof. dr.
Thierry Vanelslander, Onderzoeksleider Departement Transport en Ruimtelijke Economie Universiteit Antwerpen
Catherine Trautmann, Coördinatrice voor de Corridor Noordzee-Oostzee
Marc Vanderhaegen, Hoofd Eenheid Havens en Binnenvaart, Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer, Europese Commissie

 11.40

VISIE VANUIT NOORDRIJN-WESTFALEN/DUISPORT OP DE VL-NL DELTA
Wat zijn de preferentiële relaties van Noordrijn-Westfalen/Duisport naar havens en inlandterminals toe? Hoe kijkt men van daar naar de VL-NL Delta in vergelijking met andere havenranges? Welke transportcorridors zijn vanuit hun oogpunt belangrijk en te versterken?
Steve Declercq, Director Benelux Duisport Agency

 11.55

Visie van een ondernemer uit de VL-NL Delta
Supply-chain visie van een multinational op de VL-NL Delta en het hinterland.
Jan Debaillie, Group Supply Chain Director Ardo Group NV

 12.10

CONCLUSIES EN DEBAT MET DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VL-NL DELTAHAVENS
Reacties en standpunten vanuit de havens: gemeenschappelijke opportuniteiten, uitdagingen, stapstenen, hefbomen op weg naar een hinterlandstrategie. Panelgesprek:

- Chris Coeck, Manager Strategie & Analyse Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
- Joachim Coens, Gedelegeerd bestuurder Maatschappij van de Brugse Zeehaven
- Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports
- Caroline Nagtegaal - van Doorn, European & International Affairs Havenbedrijf Rotterdam
- Ferdinand van den Oever, Directeur Havenschap Moerdijk
- Hendrik-Jan van Engelen, Commercieel Directeur Havenbedrijf Gent

 12.40 LUNCH

 14.00

TOONAANGEVENDE VOORBEELDEN VAN DUURZAME GOEDERENSTROMEN EN NUT EN NOODZAAK VAN INLANDTERMINALS
Best-practices, business cases: getuigenissen door verladers en logistieke dienstverleners.
-      Geconditioneerd vervoer per spoor tussen Europa en Kazachstan/China

Edwin Moehlig, Managing Director Rail & Sea NV
- Duurzame logistiek van Bavaria
Fred Hooft
, International Logistics & Customer Service Manager Bavaria N.V.
- Containertrein Gent-Mortara
Martijn Elbers
, General Manager Shuttlewise
- Duurzame goederenstromen van Unilin via spoor en water
Frank Meire
, Chief Sustainability Officer Unilin
- Waarom nog lege kilometers
Fred Compeer
, Manager Kloosterboer Container Logistics
- Groenten en fruit over het water
Peter Verbaas
, Secretaris Frugi Venta

15.30 HINTERLAND EN CORRIDORS VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF EN VANUIT HET VLAAMS EN NEDERLANDS BELEID
Hoe kijken de Vlaamse en de Nederlandse overheid en de ondernemerswereld naar het hinterland en de transportcorridors? Panelgesprek:

- Filip Boelaert, Secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken(VL)
- Siebe Riedstra, Secretaris-generaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu (NL)
- Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen
- Geert Lagae, lid Raad van Bestuur OTM 'Belgian Shippers Council'

 16.00 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR VAN DE VL-NL DELTA EN AANKONDIGING VL-NL DELTACONFERENTIE 2015
Jaap Smit
, Commissaris van de Koning Zuid-Holland

 16.15 SLOTWOORD
Jean de Bethune


 16.30 RECEPTIE