Waterstof projecten volop in de belangstelling

Volgende bedrijven presenteren hun ervaringen met en visie op waterstof: 
Toyota, Hydrogenics, Colruyt Group, Hyundai, VDL, Air Liquide, Van Hool en PitPoint. 
Verder komt Op dinsdag 25 oktober 2016 vindt, in aanwezigheid van Vlaams minister Philippe Muyters, een congres plaats waarop u op deze vraag een antwoord krijgt.

Meer dan 200 deelnemers schreven reeds in. Ook u bent van harte welkom. Vanzelfsprekend kan u gratis deelnemen.

ook de visie van Europa en van de Vlaamse en Nederlandse overheid aan bod.

Download hier het programma.

 Sinds 2009 zijn vanuit het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen / Zuid- Nederland’ demonstratieprojecten ontwikkeld en gerealiseerd, waarbij Vlaanderen en Nederland grensoverschrijdend samenwerken. De projecten hadden betrekking op de bouw van de eerste waterstoftankstations met elektrolyse in Vlaanderen en Nederland en op de ontwikkeling, bouw en demonstratie van innovatieve transportmiddelen op waterstof (vuilniswagen, sloep en bus). Mede op basis van dit Interreg-project is de regio - via WaterstofNet - partner geworden in diverse Europese projecten, waarbij ook technologiespelers vanuit Vlaanderen en Nederland werden betrokken.

De portfolio van waterstofprojecten waarin WaterstofNet en regionale partners actief zijn blijft stijgen, zowel wat betreft omvang als diversiteit. 

Met de goedkeuring van het Interreg project ‘Waterstofregio 2.0’, wordt deze samenwerking rond waterstof tussen Nederland en Vlaanderen naar een hoger niveau getild, door bijkomende demonstratieprojecten te realiseren, waarvan er enkele uniek zijn in Europa.  Meer info: http://www.waterstofnet.eu/nl/waterstofregio-2-0

Daarnaast is, in het kader van het Vlaamse initiatief ‘Innovatieve Bedrijfsnetwerken’ (IBN, Vlaams  Agentschap voor Innoveren en Ondernemen), de cluster ‘Power-to-gas’ goedgekeurd, waarin 20 bedrijven gericht samenwerken rond de ontwikkeling en realisatie van concrete ‘Power-to-gas-projecten’. De ambitie is om ook hier samen te werken over de grenzen heen.

We hebben ervaren dat ‘grensoverschrijdend samenwerken’ rond waterstof werkt en binnen Europa is de regio Vlaanderen-Nederland uitgegroeid tot een zeer actieve regio rond waterstof, en onze mogelijkheden en ambities reiken nog verder.