UITNODIGING

In het kader van een bijeenkomst met de Vlaamse en Nederlandse grensregioprovincies (onder de koepel van het VNDelta-netwerk) rond mogelijkheden in het kader van Interreg VLNL, die plaats vond op 25/05 in Den Haag, werd onder meer geconcludeerd dat er rond energie nog opportuniteiten benut kunnen worden om gezamenlijke projecten te ontwikkelen in het licht van de komende Interregcall.

Graag verkennen we met jullie de mogelijkheden.

U bent van harte welkom op 12 juli van 13.30 – 15.30 uur bij de Provincie Antwerpen, Desquinlei 100 te Antwerpen.

Voor meer informatie;  gitte.devries@provincieantwerpen.be