Programma VNDelta Conferentie 2018

Programma Vlaams-Nederlandse Delta - Woensdag 7 november

Hieronder vindt u het programma van de conferentie. Wilt u zich nog aanmelden? Dat kan via de website van de Corridor Week.

14.00

INLOOP
 

14.30

OPENING DOOR DONATELLO PIRAS (dagvoorzitter)

14.35 JAAP SMIT COMMISSARIS VAN DE KONING IN ZUID-HOLLAND
Welkomstwoord
 
14.45

PETER FRANKOPAN
Peter Frankopan, auteur van het boek “De zijderoutes” en directeur van het Oxford Centre for Byzantine Research, doet een oproep om in Europa verder te kijken dan onze eigen achtertuin. Hij neemt ons mee naar Centraal-Azië en kijkt vanuit dat werelddeel naar de Vlaams-Nederlandse Delta. Hij gaat in op het belang dat handelsroutes altijd hebben gehad op de verspreiding van beschaving en voorspoed.
Presentatie en discussie
 

15.15

PETER CABUS
Secrataris-Generaal Peter Cabus van het Departement Omgeving Vlaamse Overheid gaat in op de spoor-corridors; in het bijzonder op het 3RX-tracé.

 

15.30

DÉSIRÉE OEN
Désirée Oen, Corridor Coördinator DG Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie, gaat in op T-EN-T (Trans-Europese Transport Netwerk) en op het belang van de water-corridors waaronder de Seine-Nord verbinding.

15.45

PANELDISCUSSIE MET FLOOR VERMEULEN, PETER CABUS, PAWEL WOJCIECHOWSKI (Coördinator Corridor Rhine-Alpine) en JAN LAGASSE (CEO North Sea Port)

 

16.15

PAUZE

 

16.45

ALEXANDER D'HOOGHE
Hoogleraar Alexander d’Hooghe vertelt over zijn ervaringen bij het project voor het ontsluiten van de Antwerpse Ring en benadrukt het belang van draagvlak en leefbaarheid voor corridorontwikkelingen. Presentatie en discussie over de dillemma’s van regionaal ontwerpen: economische noodzaak versus inpassings- en leefbaarheidsvraagstukken.  

17.15

BART VANNIEUWENHUYSE
Als ondernemer is Bart Vannieuwenhuyse vanuit TRI-VIZOR betrokken bij Future-proof Transport Initiatives (FPTI). Hij gaat met de zaal in gesprek over toekomstbestendig transport, met bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van transport via buisleidingen. 
 

17.30 CONNY BIEZE
Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, vertelt over de samenwerking tussen Gelderland en Noordrijn-Westfalen en over het belang van samenwerking in de Eurodelta.
17.45 ERIK VAN MERRIENBOER en JAAP SMIT
Gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant en CdK Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland sluiten als huidig respectievelijk nieuwe voorzitter van de VNDelta de conferentie af.
18.00 BORREL EN CORRIDOR-DINER