Leefbaarheid in en rond havens.

Leefbaarheid in en rond havens zijn thema’s die zowel de VND Delta Kust samenwerking als de Stuurgroep
Leefbare Haven Zeebrugge nauw aan het hart liggen. Alle havens in Nederland en België werken elk op hun
eigen manier aan een kwalitatieve buffering naar de vaak landelijke omgeving en een verhoging van de
leefbaarheid. Gedurende de afgelopen jaren werd vanuit de diverse havens heel wat kennis en expertise
ontwikkeld om dit op een gedragen, constructieve manier te realiseren. Op 4 oktober organiseerde de werkgroep Kust een terreinbezoek naar Zeeland Seaports.
Zie voor meer informatie bijgaande documenten.