Kennistafel ondergrondse infrastructuur t.b.v. circulaire economie

Op 12 mei 2017 organiseerde de VNDelta bovengenoemde kennistafel met een aantal experts.

Er is een goede discussie met elkaar gevoerd. Buisleidingen zijn de transportmodaliteit bij uitstek binnen de transitie naar alternatieve energiebronnen. Tegelijkertijd zijn er hobbels die genomen moeten worden. Bijvoorbeeld.

- Een hoge initiƫle investering en een lange terugverdientijd (exacte interne rentabiliteit, NHW en technische levensduur zijn momenteel niet voorhanden).

- Buisleidingen zijn weinig flexibel in het gebruik (het verplaatsen van een buisleidingen/ het gebruik voor transport van diverse substanties/het gebruik door diverse partijen, brengt diverse technische als ook juridische knelpunten met zich mee).

-De afwezigheid van een serviceprovider vormt een knelpunt in het ontwikkelen van een infrastructuur die toekomst proof is.

Zie ook bijgevoegde presentaties en verslagen.
- Samenvatting Innovatief ondergronds transport t.b.v. de circulaire economie
- Presentatie ondergrondse infrastructuur
- VND Tafel Pijpleidingen
- Buisleidingen 2.0 - transitie buisleidingensector