Kennistafel binnenvaart

Op 12 mei 2017 organiseerde de VNDelta bovengenoemde kennistafel met een aantal experts.

Tijdens de bijeenkomst is naar voren gekomen dat de infrastructuur van de VNDelta voldoet aan de huidige binnenvaart behoeften. Er zijn geen technische knelpunten geïdentificeerd in het functioneren van het netwerk van waterwegen en havens. Ook lopen er al veel (innovatie) projecten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat aan beide zijden van de grens sprake is van gelijksoortige vraagstukken.

Zie ook bijgevoegde presentaties en verslagen.
- VND Presentatie Binnenvaart
- VND Tafel Binnenvaart
- Samenvatting brainstormsessie binnenvaart