Europa creëert grote kans voor de Vlaams-Nederlandse Deltaregio

Universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven die zich in de Vlaams-Nederlandse Delta bezighouden met de bio-economie maken kans op belangrijke Europese steun. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het deze week in Brussel eens geworden over de thema’s, waaronder groene grondstoffen, die de komende jaren extra middelen krijgen voor onderzoek en innovatie. West-Brabant is een belangrijke speler binnen de biogebaseerde economie in Nederland.  

Europa trekt sinds enkele jaren geld uit voor onderzoek rond specifieke thema’s, zoals klimaat en energie. Het gaat om zogenoemde kennis- en innovatiegemeenschapen (KIC’s). Deze worden gecoördineerd vanuit het Europees Innovatie en Technologie Instituut (EIT). Dat is een Europees agentschap dat probeert Europa uit de crisis te helpen en banen te creëren door de de krachten van Europese universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven te bundelen rond bepaalde thema’s.

Vanaf 2014 is er geld voor nieuwe KIC’s, onder meer voor een samenwerkingsverband rond ruwe grondstoffen. Vooral landen met een sterke mijnindustrie zoals Finland en Zweden zouden hier baat bij hebben. Nederlandse partijen in Brussel hebben zich de afgelopen maanden ingezet om binnen dit thema ook specifieke aandacht te vragen voor groene grondstoffen, de zogenoemde biogebaseerde materialen. Dat is een onderwerp waar bedrijven en onderzoekscentra in de Vlaams-Nederlandse Delta mee bezig zijn.

In een bio-economie worden planten en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie gebruikt voor andere toepassingen, zoals materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie. De bio-economie moet de samenleving minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en tevens zoeken naar nieuwe en duurzame oplossingen. Zo worden bijvoorbeeld stoffen uit narcissenbollen gehaald voor medicijnen tegen Alzheimer. In de tuinbouw bestaan al duurzame toepassingen om tomatenvezels te gebruiken voor o.a. verpakkingsmateriaal.

In de toekomst zijn allerlei nieuwe, duurzame technologieën mogelijk. Daarvoor is echter meer onderzoek nodig. Met een verwacht budget voor de kennis- en innovatiegemeenschappen van 2,4 miljard voor de periode 2014-2020 kan dit een belangrijke economische impuls betekenen voor de bedrijven en instellingen in de Vlaams-Nederlandse Delta (Antwerpen, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Oost- en West Vlaanderen).

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) heeft zich samen met de vertegenwoordigers van de provincies en de lidstaat Nederland in Brussel hard gemaakt om de bio-economie te koppelen aan de nieuwe KIC. ”Brussel heeft nu de juiste condities gecreëerd, het is nu aan alle actoren in de Biobased Deltaregio om deze kans aan te grijpen om werkelijk uit te groeien tot een biobased topcluster in Europa”, aldus Van Nistelrooij.

 

image003.png