DRUK OP HET HINTERLAND VAN DE DELTA !

De 4de conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta vond plaats te Brugge op vrijdag 7 november.

Ruim 220 toehoorders luisterden aandachtig naar de zeer verschillende sprekers die elk vanuit hun invalshoek de focus legden op het hinterland van de VL-NL Delta, de transportcorridors en de goederenstromen daar naartoe. Daarbij kwamen analyses en visies aan bod vanuit de onderzoekswereld, de havens, de multimodale terminals, de ondernemers en het Europees, Nederlands en Vlaams beleid.

Keynote sprekers gaven antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het bestaande en het potentiële hinterland, welke veranderingen treden er op ?
 • Welke transportcorridors zijn van belang en wat zijn de ontbrekende schakels in het Trans European Network Transport (TEN-T), hoe worden deze verder ontwikkeld ?
 • Hoe kijken ondernemers, havens en multimodale platformen hier tegenaan ?
 • Wat is het standpunt vanuit een hinterlandregio over de VL-NL Delta en concurrerende regio’s ?
 • Wat leren we uit toonaangevende voorbeelden van duurzame goederenstromen ?
 • Wat zijn de beleidsontwikkelingen op Europees, Nederlands en Vlaams niveau ?

Enkele opvallende conclusies die tijdens de conferentie werden geponeerd:

 • Het economisch zwaartepunt van Europa schuift naar het oosten.
 • In Midden- en Oost-Europa is er groei in opslag en logistiek.
 • De VL-NL Deltahavens zijn verbonden met hoogwaardige water- en spoorweginfrastructuur. Toch moeten strategische bottlenecks verder worden opgeheven.
 • Multimodale dienstverlening groeit in omvang en aantal bestemmingen, evenals het inland terminal netwerk.
 • De VL-NL Deltahavens moeten verder werk maken van een hinterlandstrategie en in het bijzonder van een inlandterminal-strategie om hun containergroei te consolideren en te versterken. Daarbij moeten ze meer dan vroeger investeringen doen in dat hinterlandnetwerk.
 • Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) wordt in de komende jaren door de Europese Commissie gefinancierd door verschillende fondsen. Eén van die fondsen is Connecting Europe Facility, met een bedrag van 26 miljard euro. De ‘call for proposals’ is recent opengesteld.
 • Duisport in de achtertuin en het directe hinterland van de VL-NL Delta is de belangrijkste inland port en logistic hub van Europa, met een goederenbehandeling van 120 miljoen ton per jaar, op een oppervlakte van 1.350 ha logistieke ruimte, en met 20.000 schepen en 20.000 treinen per jaar in de haven van Duisport. De containerbehandeling is vertienvoudigd op een periode van 13 jaar.
 • Diverse ondernemingen doen uit zichzelf of in samenwerking met andere bedrijven aan verduurzaming van goederenstromen. E
 • Een voorbeeld is Bavaria dat op die manier op het traject Uden-Lieshout 120.000 km en 19.000 kg CO2 uitstoot per jaar reduceert met een vermindering van 10.000 voertuigbewegingen per jaar.
 • Een ander voorbeeld is Unilin die op een traject van Wielsbeke naar Malmö via het binnenschip de kost naar 90% haalt.

Deze conferentie werd namens de Vlaams-Nederlandse Delta georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de POM West-Vlaanderen

Meer INFO
www.vndelta.eu

Contact:
-  algemene info VL-NL Delta: Joke van der Wielen, GSM. +31 (0)6 2239 2064
info@vndelta.eu

- inhoudelijke info conferentie: Lode Vanden Bussche, GSM +32 (0) 494 50 28 60
lode.vanden_bussche@west-vlaanderen.be