Deltamonitor 2018: Feiten over de regio in beeld

Monitor Vlaams-Nederlandse Delta 2018

De Vlaams-Nederlandse Delta is, zo blijkt uit de monitor 2018, een regio van betekenis. Dat blijkt niet alleen uit de omvang van de regio, in inwoners of bedrijven, maar ook uit de economische performance. De economische groei van de regio is in de afgelopen jaren onverminderd positief geweest. Ook neemt het belang van de havens nog steeds toe, kijkend naar de groei van hoeveelheid overgeslagen goederen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Tegelijk laten de ontwikkelingen ook zien dat er telkens nieuwe uitdagingen opdoemen en dat alertheid wenselijk is. Stilstand is ook hier uiteindelijk achteruitgang.

In opdracht van de stuurgroep is in de monitor Vlaams Nederlandse Delta 2018 vooral een cijfermatige analyse gemaakt van de ontwikkelingen in de Vlaams Nederlandse Delta. Cijfers die echter pas gaan spreken als ze in context geplaatst worden. In de monitor is een beknopte analyse uitgevoerd, maar het is ook mogelijk om nu zelf analyses te maken met behulp van de data. Hiertoe is een interactieve versie van de monitor gemaakt, waar de gebruiker zelf keuzes voor vergelijkingen kan maken. Alleen zo gaan feiten spreken en gaan deze helpen om keuzes gericht op de toekomst te maken.

Genoemde documenten/analysetools, vind u hier:

Monitor Vlaams-Nederlandse Delta 2018 (pdf-document)

Monitor Vlaams-Nederlandse Delta 2018 (interactieve versie)