UITNODIGING

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen,
de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen,
hebben het genoegen u namens de Vlaams-Nederlandse Delta uit te nodigen op haar jaarlijkse conferentie.

Dit jaar ligt de focus op het hinterland van de VL-NL Delta, de transportcorridors en goederenstromen. Daarbij komen analyses en visies aan bod vanuit de onderzoekswereld, de havens, de multimodale terminals, de ondernemers en het beleid.

Keynote sprekers geven antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het bestaande en het potentiële hinterland, welke veranderingen treden er op ?
 • Welke transportcorridors zijn van belang en wat zijn de ontbrekende schakels in het Trans European Network Transport (TEN-T), hoe worden deze verder ontwikkeld ?
 • Hoe kijken ondernemers, havens en multimodale platformen hier tegenaan ?
 • Wat is het standpunt vanuit een hinterlandregio over de VL-NL Delta en concurrerende regio’s ?
 • Wat leren we uit toonaangevende voorbeelden van duurzame goederenstromen ?
 • Wat zijn de beleidsontwikkelingen op Europees, Nederlands en Vlaams niveau ?

 


 het voormiddaggedeelte (9u30 - 12u30)
 de middaglunch (12u30 - 14u)
 vegetarisch gewenst
 het namiddaggedeelte (14u - 16u30)
 de netwerkreceptie
 Ik kom met de wagen en zal parkeren op de site Oud Sint-Jan. Uitrijticket af te halen aan het onthaal van de conferentie.
 Ik kan niet aanwezig zijn, maar ontvang graag de presentaties van de conferentie.
 

Uw inschrijving wordt bevestigd via het opgegeven emailadres.

 Moderator:  Kathleen Cools

9.30 ONTVANGST

10.00 

WELKOM EN OPENING
Carl Decaluwé,
Gouverneur Provincie West-Vlaanderen.

10.10 

HET TRADITIONELE HINTERLAND VAN DE DELTA ONDER DRUK
Bestaande en potentiële hinterland/marktgebieden van de VL-NL Delta, specifieke zoom op de buurlanden, trends, ontwikkelingen en uitdagingen.
Dr. Bart Kuipers, Director Business Development and Relations Erasmus Smart Port Rotterdam
Prof. dr.
Thierry Vanelslander, Onderzoeksleider Departement Transport en Ruimtelijke Economie Universiteit Antwerpen
Kevin Lyen, Senior Consultant RebelGroup.

10.40 TEN-T : NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DE CORRIDORS VAN BELANG VOOR DE VL-NL DELTA
Hoe komen de ontwikkelings- en investeringsplannen voor de Europese corridors tot stand? Wat zijn de prioriteiten en de eerste conclusies n.a.v. de updates, van belang voor de VL-NL Delta?
Catherine Trautmann, Coördinatrice voor de Corridor Noordzee-Oostzee
Herald Ruijters, Hoofd Trans European Network Transport, Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer, Europese Commissie

11.25

DEBAT OVER CONCLUSIES HINTERLAND EN TEN-T
Dr. Bart Kuipers
, Director Business Development and Relations Erasmus Smart Port Rotterdam.
Prof. dr. Thierry Vanelslander, Onderzoeksleider Departement Transport en Ruimtelijke Economie Universiteit Antwerpen
Herald Ruijters, Hoofd Trans European Network Transport, Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer, Europese Commissie

11.40

VISIE VANUIT NOORDRIJN-WESTFALEN OP DE VL-NL DELTA
Wat zijn de preferentiële relaties van Noordrijn-Westfalen/Duisport naar havens en inlandterminals toe? Hoe kijkt men van daar naar de VL-NL Delta in vergelijking met andere havenranges? Welke transportcorridors zijn vanuit hun oogpunt belangrijk en te versterken?
Steve Declercq, Director Benelux Duisport Agency

11.55 VISIE VAN EEN ONDERNEMER UIT DE VL-NL DELTA
Supply-chain visie van een multinational op de VL-NL Delta en het hinterland.
Jan Debaillie, Group Supply Chain Director Ardo Group NV

12.10 CONCLUSIES EN DEBAT MET DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VL-NL DELTAHAVENS
Reacties en standpunten vanuit de havens: gemeenschappelijke opportuniteiten, uitdagingen, stapstenen, hefbomen op weg naar een hinterlandstrategie. Panelgesprek:
 • Chris Coeck, Manager Strategie & Analyse Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
 • Joachim Coens, Gedelegeerd bestuurder Maatschappij van de Brugse Zeehaven
 • Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports
 • Caroline Nagtegaal - van Doorn, European & International Affairs Havenbedrijf Rotterdam
 • Ferdinand van den Oever, Directeur Havenschap Moerdijk
 • Hendrik-Jan van Engelen, Commercieel Directeur Havenbedrijf Gent

12.30 LUNCH

14.00 TOONAANGEVENDE VOORBEELDEN VAN DUURZAME GOEDERENSTROMEN EN NUT EN NOODZAAK VAN INLANDTERMINALS
Best-practices, business cases: getuigenissen door verladers en logistieke dienstverleners.
 • Geconditioneerd vervoer per spoor tussen Europa en Kazachstan/China
  Edwin Moehlig, Managing Director Rail & Sea NV
 • Duurzame logistiek van Bavaria
  Fred Hooft, International Logistics & Customer Service Manager Bavaria N.V.
 • Containertrein Gent-Mortara
  Martijn Elbers, General Manager Shuttlewise
 • Duurzame goederenstromen van Unilin via spoor en water
  Frank Meire, Chief Sustainability Officer Unilin
 • Waarom nog lege kilometers
  Fred Compeer, Manager Kloosterboer Container Logistics
 • Groenten en fruit over het water
  Peter Verbaas, Secretaris Frugi Venta

15.30 HINTERLAND EN CORRIDORS VANUIT ECONOMISCH PERSPECTIEF
Hoe kijken de Vlaamse en de Nederlandse overheid en ondernemerswereld naar het hinterland en de transportcorridors? Panelgesprek:
 • Siebe Riedstra, Secretaris-generaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Vertegenwoordiger van het Vlaams ministerie (TBC)
 • Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen
 • Machiel van der Kuijl, algemeen directeur EVO

16.00 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR VAN DE VL-NL DELTA EN AANKONDIGING VL-NL DELTACONFERENTIE 2015
Jaap Smit
, Commissaris van de Koning Zuid-Holland

16.15 SLOTWOORD
Jean de Bethune
, Gedeputeerde voor economie en streekontwikkeling en externe relaties Provincie West-Vlaanderen, en voorzitter Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

16.30 RECEPTIEWanneer Vrijdag 7 november 2014 van 9u30 tot 16u30, aansluitend receptie.

Waar

Congres- en evenementencentrum Oud Sint-Jan, 8000 Brugge.
Goed bereikbaar met het openbaar vervoer (station op 5 min. wandelafstand).
Zowel de site Oud Sint-Jan als het station van Brugge beschikken over een ruime parkeergelegenheid. Indien u parkeert op de site Oud Sint-Jan, dan zijn er uitrijtickets beschikbaar aan het onthaal van de conferentie. Meer info: www.oudsintjan.eu

Inschrijving Mogelijk voor de hele dag, of enkel voor het voormiddag- of het namiddaggedeelte, maximum 250 deelnemers. Deelname is gratis, maar noodzakelijk via het inschrijvingsformulier, tegen 20 oktober. U ontvangt een bevestiging na  inschrijving.

Publiciteit

Stuur deze email gerust door naar collega’s of naar uw relaties. Indien u dit via uw kanalen (website, nieuwsbrief) kenbaar maakt, dan werden we daar graag van op de hoogte gebracht.

   

OVERIGE INFORMATIE
Meer informatie over de VL-NL Delta, de vorige conferenties en de doelgroep: zie achtergrondinfo.

 

 

twitter.png

Algemene en praktische info: joke.vanderwielen@vndelta.eu, tel. +31 (0)6 2239 2064
Inhoudelijke info over de conferentie: lode.vanden_bussche@west-vlaanderen.be