Haven Zeeland Seaports

ZSP_FC_WB2.jpg
Zeeland Seaports: havens van Vlissingen en Terneuzen

De havens van Vlissingen en Terneuzen vormen samen "Zeeland Seaports". Gelegen aan beide zijden van de Westerschelde, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, heeft Zeeland Seaports een unieke geografische ligging dankzij:
- de ligging dichtbij de vaarroutes op de Noordzee
- de uitstekende verbindingen met het Europese achterland via weg, binnenvaart (Schelde, Rijn en Maas) , spoor en pijpleiding
- de centrale ligging tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Locatie en infrastructuur
Vlissingen

De haven van Vlissingen bestaat uit twee delen: De Buitenhaven, gelegen nabij het oude stadscentrum van Vlissingen en Vlissingen-Oost, dat formeel gezien voor een deel valt onder de gemeente Borsele.

Vlissingen-Oost is een relatief jonge haven ten oosten van de stad Vlissingen met zowel industriële als logistieke activiteiten en heeft een totale oppervlakte van 2.400 ha. Zeeschepen kunnen de verschillende havens (Quarleshaven, Bijleveldhaven, Kraayerthaven, Van Cittershaven en Kaloothaven) haast zonder getijdebeperking bereiken via de Sloehaven, een 350 meter breed en 14,5 meter diep toegangskanaal.

Schepen met een maximale lengte van 315 meter en een diepgang tot maximaal 16,5 meter zijn welkom. Ook de Buitenhaven in Vlissingen kent geen sluizen en is daardoor ook direct vanaf zee toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 11,30 meter.

Terneuzen
De haven van Terneuzen is gelegen op de zuidelijke oever van de Westerschelde, ongeveer 30 km van de Noordzee, aan de ingang van het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit kanaal is bevaarbaar voor schepen tot 80.000 DWT, met een lengte van maximaal 265 meter, een diepgang van maximaal 12,25 meter en een breedte van maximaal 34 meter.

Het havengebied Terneuzen kan worden onderverdeeld in twee delen: de Braakmanhaven, direct gelegen aan de Westerschelde en de kanaalzone achter de zeesluis.

Specialisaties en sectoren
Zeeland Seaports is een haven waar een breed scala aan goederen wordt afgehandeld op verschillende dedicated terminals.

Verse voedingsmiddelen
Zeeland Seaports heeft een leidende positie in de behandeling en distributie van verse producten, met name fruit en sappen. De Westhof- en Bijleveldhaven vormen hierbij de vershoek van de haven.

Ro-Ro
De noodzakelijke faciliteiten zijn aanwezig voor alle vormen van moderne gemengde lading, zoals ro-ro en nieuwe auto's, waarbij ruime opslagcapaciteit voorhanden is.

Bulkgoederen
Er zijn speciaal uitgeruste kaden voor de behandeling van onder andere kolen, metalen, meststoffen en cokes. 1 van de operators beschikt over drijvende kranen tot een maximale belasting van 36 ton.

Vloeibare bulk
Voor de op- en overslag van vloeibaar producten zoals aardolie en aardgas, zijn er specifieke installaties aanwezig in zowel Vlissingen als Terneuzen.

Houtproducten
Zeeland Seaports is de grootste haven van Europa voor de overslag van houtproducten. Zowel in Vlissingen als Terneuzen is volop capaciteit aanwezig voor de op- en overslag van hout, papier, pulp en cellulose.

Ontwikkelingen
Containeroverslag
De overslag van containers maakt nu nog een klein deel uit van het ladingpakket in Zeeland. Er wordt echter hard gewerkt om in Vlissingen-Oost ook op dit vlak voldoende capaciteit te genereren.

Biogebaseerde industrie en logistiek
Een van de speerpunten binnen Zeeland Seaports is de ontwikkeling van duurzame activiteiten in Terneuzen. Kern hierbij is het ontwikkelen van duurzame industrieclusters waarbij bedrijven gebruik kunnen maken van elkaars producten en/of reststoffen.

Voorbeeld 1 Valuepark Terneuzen, nog 80 hectare beschikbaar
Het Valuepark Terneuzen, een joint venture van Zeeland Seaports met Dow Benelux is een terrein waar bedrijven zich kunnen vestigen die actief zijn in de chemische industrie of chemische (logistieke) dienstverlening. Voorwaarde is dat de bedrijven die zich op dit terrein vestigen iets moeten kunnen betekenen voor elkaar en/of  voor Dow. Reststoffen van het ene bedrijf moeten bruikbaar zijn voor het andere. Door de aanwezigheid van logistieke bedrijven, gespecialiseerd in chemisch transport en opslag, profiteren bedrijven optimaal van hun aanwezigheid op Valuepark Terneuzen. Hierdoor besparen ze geld en levert het milieuvoordeel op.

Voorbeeld 2 Biopark Terneuzen, nog 70 hectare beschikbaar in de huidige fase.
Net als bij het Valuepark profiteren de bedrijven in het Biopark concept van elkaars aanwezigheid doordat het ene bedrijf gebruik maakt van de reststoffen van het andere. Dit levert momenteel een cluster op van industriële, logistieke en agro-industriële bedrijven die door deze zogenaamde smartlinks veel besparen op kosten, maar ook op milieubelasting. Zo kan Yara Sluiskil haar restwarmte en overtollig CO2 leveren aan Glastuinbouw Terneuzen. Hiermee neemt de milieubelasting van Yara af en hoeft de glastuinbouw geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dubbel gewin dus.


Kerncijfers en statistieken
Seaborne cargo 2011 (in 1.000 tons)

Dry bulk 13.170
Liquid bulk 12.778
Containers 190
Ro-Ro 1.589
Breakbulk 7.793
   
Total 35.520


Zie ook  www.zeelandseaports.com